Sözleşmeli Personel

Bursa Uludağ Üniversitesi 4B Sözleşmeli Kamu İşçi Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı #kamuilanı duyurusunda; devlet memuru alımı, destek personeli, temizlik personeli, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli ilanı yayınladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 4B Sözleşmeli Kamu İşçi Alımı Ve Memur  9 Kamu Personel Alımı Yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi 4B sözleşmeli kamu işçi alımı ve memur alımı için ilana çıktı. Temizlik personeli, büro personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi olarak 9 kamu personel alımı yapılacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 4B Sözleşmeli Kamu İşçi Alımı Ve Memur Alımı! Temizlik Personeli, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi Alınacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 4B sözleşmeli kamu işçi alımı ve memur alımı olarak 9 kamu personeli alacak. Temizlik personeli, büro personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

9 Personel Bursa Uludağ Üniversitesi 4B Sözleşmeli Kamu İşçi Alımı Ve Memur Alım

Temizlik görevlisi olarak 7 personel, 1 büro personeli ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Adaylar için 2020 KPSS (B) grubu esas alınacaktır.
Lisans mezunlarının 2020 KPSS P3, ön lisans mezunlarının 2020 KPSS P93 ve ortaöğretim mezunlarının 2020 KPSS P94 puan türlerinden en az 60 puan almış olmaları gereklidir.

Temizlik Personeli (Destek Personeli)
Lise ve dengi okul mezunu 4 kadın, 3 erkek personel alınacak.

Büro Personeli
Kadın/erkek lisans mezunu 1 memur alınacak.

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Ön lisans mezunu 1 kadın personel alınacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 4B Sözleşmeli Kamu İşçi Alımı Ve Memur Alımı Başvuru Bilgisi

4B Sözleşmeli personel alımı başvuruları açılmış olup, başvurular Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
7) Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
12) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
13) Tüm kadro unvanları için KPSS sınav puanının asgari 60 (altmış) olması gerekmektedir. 60 puanın altındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI
1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.
4) Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir .
5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
5) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan Başvuru Başlama Tarihi : 09 Eylül 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 23 Eylül 2022 Cuma

bursa-uludag-universitesi-4b-sozlesmeli-kamu-isci-alimi-ve-memur-alimi.png

 Haberin detayları için Başvuru Klavuzunu inceleyiniz                       

Haber Kaynak: ilanresmi.com 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu