Mevzuatlar

Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanır?

Devletin en önemli sorumlulukları arasında çalışanlar, ve haklarının tanzim edilmesidir. Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Değerlendirilir? Fiili hizmet süresi zammı, yararlanmaya hak kazanan sigortalı, için 5510 sayılı Kanun, belirleyicidir.

Fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmek için kadrolu veya sözleşmeli olarak bir ayrım bulunmamaktadır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için, ağır ve yıpratıcı bir işte çalışılması gerekir.

Devlet tarafından destekleyici uygulamalardan bir tanesi olan fiili hizmet süresi zammının amacı, sözleşmeli ve kadrolu olarak ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için devlet tarafından bir destekleme amacı taşır.

 Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Yararlanabilir? 
Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından, bazı işyerleri ve işlerde hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu görevlileri yararlanabilmektedir. Bu işyerleri ve işler şunlardır;
1.    Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar için   60-90 gün
2.    Cam fabrika ve atölyeleri işlerinde çalışanlar için   60 gün
3.    Cıva üretimi işleri sanayii işlerinde çalışanlar için   90 gün
4.    Çimento fabrikaları işlerinde çalışanlar için   60 gün
5.    Kok fabrikalarıyla termik santraller işlerinde çalışanlar için   60 gün
6.    Alüminyum fabrikaları işlerinde çalışanlar için   60 gün
7.    Demir ve çelik fabrikaları işlerinde çalışanlar için   90 gün
8.    Döküm fabrikaları   işlerinde çalışanlar için   60 gün
9.    Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler işlerinde çalışanlar için   90 gün
10.   Yeraltı işlerinde çalışanlar için   180 gün
11.    Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlar için 90 gün
12.    Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar için 60-90 gün,
13.    Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışanlar için 90 gün
14.    Emniyet ve polis mesleğinde çalışanlar için 90 gün
15.    Milli İstihbarat Teşkilatında çalışanlar için 90 gün
16.    İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar için 60 gün
17.    Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için 90 gün
18.    Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları için 90 gün
Üzerinden “fiili hizmet zammı” verilir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir?

Günümüzde pek çok kişi tarafından bu zammın ne olduğu sorusuna cevap  araştırılmakta ve merak edilmektedir. Açıklanacak olursa; Çalışanların yıpratıcı ve ağır olan işlerde geçirmiş oldukları yıllık süreler için verilen prim gün sayısına denilmektedir.

Prim gün sayısı, emeklilik açısından doğrudan maaşı etkilediğinden, bu tanımla açıklanmaktadır. Herhangi bir iş için yıllık olarak belirlenen bu uygulama, emekli olunacağı zaman hesaplanır ve prim gün sayısına eklenir.

Fiili Hizmet Süresi Usul ve Esasları
Fiili hizmet zammı ve yönetmenlik esasları

Fiili Hizmet Süresi Zammı Hangi İşlere Uygulanır?

Vatandaşların çalışılan iş kolunda ruhen ve bedenen olumsuz etkilere maruz kalması ya da yaşlılığı hızlandırıcı bir etkiye sahip olma durumunun varlığı varsa, bu zam tanınmaktadır. Yani herhangi bir işte kullanılan araç ve gereçlerin sağlık açısından olumsuz etkilerinin söz konusu olması, bu uygulamayı geçerli kılmaktadır. Bununla birlikte yeraltı işleri ile alâkalı olan süreler, farklı şekilde hesaplanmakta ve değerlendirilmektedir.

5510 sayılı Kanunda öngörülen fiili hizmet süresi zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere diğer bazı şartları taşımaları halinde Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. Ancak, yaş haddi indirimindeki süre sınırı yer altı işlerinde çalışanlar için uygulanmaz.
Sigortalıların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde, yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 günün tespitinde tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır. Ancak, yapılacak yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken, yeraltı işyerlerindeki süreler ile diğerleri ayrı olarak değerlendirilir.

Haber Kaynak: mevzuat.gov.tr

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu