Mevzuatlar

Ek Gösterge 3600 Artışı 200 Lira

Ek Gösterge 3600, Artışı 200 Lira #kamu çalışanları şokta! Kanun değişikliği, ile nasıl bir düzenleme yapıldı? Kamu personeli, şok yaşadı. Ek Gösterge 3600 için binlerce personelin umutla beklediği artış yalnızca 200 lira oldu. Hangi kanunda nasıl bir değişiklik yapıldı?

Kamu personeline şok yaşatan ek gösterge 3600 için binlerce personelin umutla beklediği artış yalnızca 200 lira oldu. Hangi kanunda nasıl bir değişiklik yapıldı?

15 Ocak 2023 günü yürürlüğe girecek olan düzenleme ile 7417 sayılı Kanun kapsamında avukatlar ve şube müdürlerinin de bu göstergeleri 3600 olarak belirlendi. Polisler, hemşireler, imamlar ve öğretmenler de aynı grup gösterge içinde yer alıyor.
Yapılan bu düzenlemeden sonra içinde 7000 olanların da (7600 olarak değişti) bulunduğu cetveldeki göstergelerin hepsi değişti.

Ek Gösterge

Eşik değer, Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişiklik ile 7800’e çıkarıldı. Bundan dolayı 7600 grubundaki göstergelilerin emekli maaşları 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren çok artış göstermeyecek. Böylece bu şekildeki göstergeleri 7000 den 7600’e çıkan emekli maaşları da müsteşarlarla eşit olmayacaktır.

Hangi Kanuna Nasıl Bir Düzenleme Getirildi?

5434 sayılı Kanunda 7417 sayılı Kanun ile değişiklik yapıldı.

7417 Sayılı Kanun madde 2’ye göre 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu mülga ek 70.’ci maddesi 1. Fıkrası (b) bendi 2. fıkrası aşağıda gösterildiği gibi düzenlenmiş bulunmaktadır.

b- Tazminat, zam ve ödenekler ve benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere en yüksek Devlet memuru aylığı (ekgösterge de dahil olmak üzere) brüt tutarının ekgöstergesi;
• 8400 ve daha yüksek olanların % 255’ine,
• 7800 (dahil) – 8400 (hariç) arasında bulunanların % 215’ine
• 7000 (dahil) – 7800 (hariç) arasındakilerin % 195’ine,
• 5400 (dahil) – 7000 (hariç) aralığında olanların % 165’ine,
• 3600 (dahil) – 5400 (hariç) aralığında bulunanların % 145’ine,
• 2800 (dahil) – 3600 (hariç) arasındakilerin % 85’ine,
• Diğerlerinin ise % 55’ine,
karşılık olan kısmı emeklilik keseneği ile kurum karşılığına tabi tutulacaktır.

Ek Gösterge Tablo
Beklenen Ek Gösterge 3600 Artışı 200 Lira #kamu çalışanları

Ek Gösterge Tablosu

 

1. fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte olacak şekilde üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki göstergeye göre gruplananlarda değişiklik yapmaya, personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması durumunda  gruplardaki bu göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Haber Kaynak: ilanresmi.com

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu