Kamu Personel AlimiSözleşmeli Personel

Kültür ve Turizm Bakanlığından 30 Sözleşmeli Restoratör Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Memur Alımı, #kamupersonel duyurusunda; 4/B Sözleşmeli restoratör, personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 Sözleşmeli Personel Alımı Bakanlık 4/B #sözleşmelipersonel alımı başvuru şartları, nedir? Başvurular ne zaman başlayacak?

İlan Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında,

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve
  • 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere
  • Mesleki Uygulamalı Sınav ile 30 sözleşmeli Restoratör alımı yapılacaktır.

Aranan Özel Şartlar

Restoratör pozisyonda 30 sözleşmeli personel alınacaktır.
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:
1. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konularında eğitim veren üniversitelerin ilgili önlisans ve lisans programlarından (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümlerinden) ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,
2. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,
3. Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış çalışma dosyası ibraz etmek,
4. Aşağıda sıralanan şartlardan en az birine sahip olmak;
a. Bakanlıkça gerçekleştirilen çalışmalarda en az 30 gün restoratör olarak yer aldığını gösterir ilgili idare imzalı belge.
b. KVMGM izni ile gerçekleştirilen en az 2 arkeolojik kazı çalışmasında, her bir kazı sezonunda (takvim yılı içerisinde) toplamda en az 30 gün süreyle restoratör olarak görev almış olduğunu gösterir ilgili kazı başkanından / müze müdüründen alacağı imzalı yazı ve / veya belge.
(Bilgilerin teyidi KVMGM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
c. Koruma ve onarım alanında çalışma deneyimi olduğunu gösterir belge. (Staj hariç)
Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (30): Ankara (2), Antalya (3), Bursa (3), Diyarbakır (3), Erzurum (4), Gaziantep (2), İstanbul (3), İzmir (4), Nevşehir (3), Trabzon (3).

Başvuru Şekli ve Zamanı

Restoratör alımı, başvuru şekli ve yeri, 4/B sözleşmeli memur alımı

1. Başvurular elektronik ortamda 10/08/2022-21/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,
4. Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,
5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

  1. Mesleki Uygulamalı Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve           Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trüzerinden duyurulacaktır.
  2. Alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanı sayısının tercih edilen illere göre ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenecektir.
  3. Yapılan sınav sonucunda atama hakkı kazanan asil adayların ilan edilecek süreler içerisinde başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
  4. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve süresi içinde teslim etmeyen ile nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Tüm İlan Detayları İçin https://www.resmigazete.gov.tr/                           


Haber Kaynak: ilanresmi.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu