Kamu Personel AlimiSözleşmeli Personel

Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alimi

Osmaniye, Korkut Ata Üniversitesi,  Sözleşmeli Personel Alımı, #kamupersonelalimi duyurusunda ; mühendis, şoför, inşaat boyacısı, koruma ve güvenlik görevlisi, alımı yapacağını duyurdu.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlanı
Osmaniye, Korkut Ata Üniversitesi,  Sözleşmeli Personel Alımı, #kamupersonelalimi ; mühendis, şoför, inşaat boyacısı, koruma ve güvenlik görevlisi

(14.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanımızda düzeltme yapılmış olup, Düzelme İlanı Resmi Gazete’de tekrar yayımlanacaktır.)

 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday KPSS puan sıralamasına göre belirlenecektir.
ARANAN NİTELİKLER İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden 60 puanın altında puanla yapılan başvurular ile farklı puan türünden 60 puan ve üzeri yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Atamaya hak kazananlar hakkında yapılacak olan, arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.
6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
7- Atamaya hak kazanan aday ile yapılacak olan sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
8- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)
9- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
10- Başvuru bitimi tarihi itibarıyla mühendis ve büro personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 30 (otuz), destek personeli kadroları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
11- Üniversitemiz, merkez ve ilçe yerleşkelerinde kurum içi görevlendirmeye binaen çalışmaya engel durumu bulunmamak.
12-Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların Sözleşmede belirtilen görev yerinde ikameti gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

BAŞVURU ŞEKLİ

– Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 14.07.2022-28.07.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla modüle yüklemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.
8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. Mühendis pozisyonu için iş tecrübesi şartı bulunmakta olup, iş tecrübesinin belgelendirilmesinde adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde Diğer Belgeleriniz bölümüne e-devletten alınacak barkodlu hizmet dökümü ve çalışılan kurum veya kuruluştan alınacak hizmet/çalışma/görev belgesini yükleyecektir.
10. Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ehliyet ile SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak ve ilana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış psikoteknik belgesine sahip olma şartı bulunmakta olup, belgeleri adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde Diğer Belgeleriniz bölümüne yükleyecektir.
11. Destek Personeli (İnşaat Boyacısı) pozisyonu için herhangi bir ortaöğretim mezunu alan adaylardan “İnşaat Boyacısı” alanında mesleki yeterlilik sertifikasına veya ustalık belgesine sahip olmak. şartı da aranmakta olupadaylar istenilen içeriğe ilişkin belgeleri Kariyer Kapısı Sisteminde Diğer Belgeleriniz bölümüne yükleyecektir.
12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve Sağlık kuruluşlarından beden kitle indeksini gösterir raporu Kariyer Kapısı Sisteminde Diğer Belgeleriniz bölümüne yükleyecektir.
13. Başvuru işleminin süresi içinde, hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasındanistenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
14. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.  Başvuruda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
15. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.
16. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında (www.osmaniye.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir.
17. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
18. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
16. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
20.Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
21. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası (www.osmaniye.edu.tr ) duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Elektronik Posta Adresi: personel@osmaniye.edu.tr
Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1505-1510-1512)

 

Haber Kaynak: ilanresmi.com

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu